วิ่งยุค New Normal อย่างไรให้ปลอดภัย มาตรฐานการวิ่งวิถีใหม่เพื่อคนไทยที่รักสุขภาพ

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของคนทั่วโลก รวมถึงพฤติกรรมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายตามปกติได้ลดลงจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทุกคนแบบไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะการวิ่งที่ช่วงก่อนโควิด-19 แพร่ระบาดได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งกันเกือบตลอดทั้งปี และต้องหยุดไปโดยปริยาย เพราะทุกคนต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสของรัฐบาล

อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น มาตรการการกักตัวจึงเริ่มผ่อนคลายลง เหล่าบรรดานักวิ่งและนักกีฬาประเภทอื่นจึงเริ่มดีใจที่จะได้กลับมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้เช่นเดิมแล้ว แต่ทุกกิจกรรมที่จะต้องดำเนินไปแบบ New Normal หรือแปลง่าย ๆ ว่าการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการวิ่งที่มีนักวิ่งมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก บางงานมีนักวิ่งเข้าร่วมหลายพันหลายหมื่นคนเลยทีเดียว

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ “สสส” จึงมีการจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า “Thai Health Day Run 2020” วัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ของการจัดงานวิ่ง หรือเพื่อเป็นต้นแบบของสนามวิ่งในยุค New Normal โดยต้องการให้เป็นมาตรฐานแก่ผู้จัดงานวิ่งทั่วประเทศไทย ให้คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนักวิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมร่างกายก่อนจะพาตัวเองไปร่วมงานวิ่งในรูปแบบวิถีแนวใหม่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่รักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจให้กลับมาออกกำลังกายกันอีกครั้ง รวมถึงผู้ที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นเพื่อสร้างภูมิต้านทานที่ดีแก่ร่างกายหันมาสนใจการวิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพ

รูปแบบของการจัดงานวิ่งในยุค New Normal จะเน้นที่ การจัดระยะห่างทางสังคมให้เหมาะสม (Social Distancing) และมีความปลอดภัยเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการวิ่งเบียดหรือแซงในทางที่แคบ การจำกัดจำนวนนักวิ่งให้พอเหมาะกับสถานที่ การสวมหน้ากากอนามัยสำหรับนักวิ่ง และเจ้าหน้าที่ในงานทั้งก่อนและหลังวิ่ง การจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม การสแกน QR Code ก่อนเข้างานเพื่อยืนยันตัวตน การมีจุดคัดกรองก่อนเข้างาน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในงาน อย่างเพียงพอ การเตรียมเครื่องดื่มและอาหารที่สะอาดสำหรับผู้ร่วมงาน เป็นต้น เพราะต้องเข้าใจว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ได้หมดไปแบบ 100% ซะทีเดียว ทุกคนจึงต้องคำนึงถึงสุขอนามัยเป็นหลัก

การเล่นกีฬาด้วยการวิ่งนับเป็นอีกกิจกรมด้านการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่คนไทยนิยมเป็นอย่างมาก การเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งต่าง ๆ เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้คนออกไปวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่ถ้าหากเราคำนึงถึงจุดประสงค์ของการวิ่งที่แท้จริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องรองานวิ่งเสมอไป เราสามารถออกไปวิ่งตามสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาใกล้บ้านหรือชุมชนของเราได้ โดยที่จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของร่างกายเป็นอันดับแรก รวมถึงอย่าลืมป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงขึ้นในยุคที่ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal